top of page

Obowiązek informacyjny

WZÓR KLAUZULI OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO Administratorem Twoich danych osobowych jest Doradztwo ,,DE-TAX" z siedzibą w Bydgoszcz 85-738 przy ul. Szajnochy 2 lok.114. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi rozliczenia podatku i/lub uzyskania świadczeń rodzinnych z Niemiec.

1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych ________________ (wskazujemy adres e-mail za pośrednictwem, którego można podjąć kontakt z inspektorem o ile został on powołany)

2. Przedstawicielem Administratora jest Marta Topolewska , detaxbiuro@gmail.com

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozliczenia podatku i/lub uzyskania świadczeń rodzinnych z Niemiec. na podstawie ________________________(wskazujemy konkretną podstawę z RODO lub/i prawnie uzasadniony interes administratora podając jego postać).

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat.

5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą  przetwarzane  po zakończeniu współpracy w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń).

6. Podanie danych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zajęcia się Państwa sprawą.

7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane urzędom w celu załatwienia sprawy. 

8. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

bottom of page