top of page
Darowizna Jar

ZMIANA KLASY PODATKOWEJ

Wybór klasy podatkowej wpływa nie tylko na wysokość wynagrodzenia netto, ale również na wysokość świadczeń kompensujących utratę wynagrodzenia.

 

System podatkowy w Niemczech wyróżnia sześć klas podatkowych. Pracodawca każdego miesiąca odciąga z wypłaty pracownika podatek, a następnie odprowadza go do urzędu skarbowego - Finanzamt. Taki system podatkowy znacznie ułatwia pracę urzędowi finansowemu, ponieważ pracownik przypisany jest do danej grupy podatników.

Przynależność do określonego przedziału podatkowego jest uzależniona od sytuacji zawodowej oraz osobistej podatnika, a mianowicie od stanu cywilnego, dzietności, zarobków i liczby stosunków pracy w danym roku podatkowym. Pracodawca jest zobowiązany do wystawiania comiesięcznych wydruków od wypłaty, który kolejno przekazuje pracownikowi. Na każdym takim dokumencie, na jego końcu, wpisana jest przynależność do odpowiedniej klasy podatkowej. W poprzednich latach można było tylko raz do roku zmienić obowiązującą klasę podatkową, aktualnie od stycznia 2020 roku jest to możliwe dwa razy w roku.

Istotny jest fakt, że na początku roku klasa podatkowa ma ogromne znaczenie dla otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli podatnik wie, że w nadchodzącym roku może stracić pracę, powinien jeszcze w danym roku zweryfikować swoją klasę podatkową.  

Dla małżeństw zalecana jest kombinacja klas podatkowych III/V, szczególnie w sytuacji, gdzie zarobki brutto jednego z małżonków wynoszą około dwie trzecie, a drugiego jedną trzecią łącznych dochodów. Jeżeli wysokość wynagrodzeń małżonków jeszcze bardziej się różni, taka kombinacja klas podatkowych będzie wiązała się z dopłatą do podatku. Warto zaznaczyć, że klasa podatkowa IV/IV stanowi optymalny wybór dla małżonków, których dochód z pracy kształtuje się na zbliżonym poziomie.

 

Jeżeli podatnik będzie chciał zmienić dotychczas istniejącą kombinację klas podatkowych, wówczas najlepiej byłoby do końca danego roku podatkowego złożyć wniosek o zmianę klasy podatkowej w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika. Wniosku nie można składać elektronicznie, tylko w formie papierowej.

 

JAK DZIAŁAMY

  • Biuro DE-TAX z siedzibą w Bydgoszczy województwie kujawsko-pomorskim, obsługujące klientów z całej Polski profesjonalnie i kompleksowo zajmie się Państwa sprawą zmiany klasy podatkowej.

  • Biuro DE-TAX zajmie się skompletowaniem odpowiednich dokumentów do wniosku o zmianę klasy podatkowej.

  • Biuro DE-TAX zadba o to, by wniosek z kompletem dokumentów dotarł do urzędu skarbowego w Niemczech.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

  • Zaświadczenie UE/EOG

  • Wniosek o zmianę klasy podatkowej 

bottom of page