top of page
Morher i Baby

ZASIŁEK RODZICIELSKI 
ELTERNGELD 

Wniosek o zasiłek Elterngeld należy złożyć przed upływem trzeciego miesiąca od narodzin dziecka, w przeciwnym wypadku zasiłek będzie przyznany na okres krótszy niż 12 miesięcy.

Zasiłek rodzicielski Elterngeld obliczany jest na podstawie zarobków rodzica, który rezygnuje z pracy w Niemczech aby zająć się wychowaniem dziecka. W takiej sytuacji pod uwagę brane są zarobki netto, które były uzyskiwane przez 12 miesięcy przed narodzinami dziecka. Zasiłek może być również przyznany w przypadku, gdy jedno z rodziców dziecka pracuje w Niemczech i nie zrezygnował z pracy, a drugie opiekuje się dzieckiem w Polsce (300 EUR/mies.). 

Jeśli w rodzinie jest przynajmniej dwoje dzieci w wieku do trzech lat lub więcej w wieku do szóstego roku życia, to zasiłek zwiększa się o 10%, -minimum o 75 euro. W przypadku wieloraczków wypłacany jest dodatek w wysokości 300 euro za drugie dziecko i każde następne.

JAK DZIAŁAMY

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 • Doradztwo DE-TAX profesjonalnie i kompleksowo zajmuje się sprawami klientów. Pomaga w uzyskaniu niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku o zasiłek rodzicielski Elterngeld z Niemiec. Dokłada wszelkich starań, by urząd Niemiecki wydał pozytywną decyzję w jak najkrótszym czasie. Dbamy o to, by do wniosku o zasiłek Elterngeld była dołączona pełna dokumentacja do wydania pozytywnej decyzji , a urząd był informowany, także w trakcie trwanie sprawy o wszelkich zmianach dotyczących sytuacji rodzinnej bądź zawodowej naszego klienta.  

 • skrócony akt urodzenia

 • unijny akt małżeństwa

 • wydruki miesięczne od wypłaty z ostatnich 12 miesięcy przed narodzinami dziecka,

 • zameldowanie w Niemczech jednego z rodziców,

 • zaświadczenie o składzie rodziny

 • zaświadczenie o zatrudnieniu w Niemczech

 • zaświadczenie o zatrudnieniu w Polsce

 • zaświadczenie o niepobieraniu zasiłku macierzyńskiego 

 • kopie dowodów osobistych rodziców,

 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego.

Poniżej przedstawiamy sytuacje, gdy zasiłek może być przyznany na dłuższy okres niż 12 miesięcy:

 • okres pobierania zasiłku może zostać dwukrotnie wydłużony, wówczas jego wysokość zostanie zmniejszona o połowę,  dotychczasowe wynagrodzenie zostało obniżone

 • jedno z rodziców może przedłużyć prawo do zasiłku wychowawczego, jeśli opieka sprawowana przez drugiego rodzica miałaby negatywny wpływ na dobro dziecka lub opieka ta jest niemożliwa z powodu ciężkiej choroby bądź upośledzenia

Czekając na decyzję o przyznanym zasiłku należy uzbroić się w cierpliwość, gdyż po złożeniu wniosku wnioskodawca może czekać nawet do 12 miesięcy.

bottom of page