top of page
Tropical Beach

ŚWIADCZENIE URLOPOWE

SOKA-BAU

Za rok 2019 można składać wniosek o odszkodowanie z tytułu niewykorzystanego urlopu do dnia 31.12.2021. Natomiast za rok 2020 i bieżący można składać wniosek o ekwiwalent do 31.12.2021.

Należy pamiętać, że wypłacone świadczenie należy wykazać przed niemieckim urzędem skarbowym, poprzez złożenie deklaracji podatkowej za rok w którym ekwiwalent został wypłacony.

O odszkodowanie /ekwiwalent za niewykorzystany urlop może się starać osoba pracująca  na terenie Niemiec w branży budowlanej . Zgodnie z obowiązującym prawem, przedsiębiorstwa budowlane, prowadzące działalność na terenie Niemiec, mają obowiązek comiesięcznego odprowadzenia kwoty z tytułu wynagrodzenia za niewykorzystany urlop do kasy urlopowej tzw. SOKA-BAU (Sozialkassen der Bauwirtschaf). Głównym zadaniem tego urzędu jest finansowanie roszczeń pracowniczych z tytułu urlopu. Dla branży budowlanej ma ona o tyle istotne znaczenie, iż prowadzi postępowanie urlopowe, które obowiązuje również pracodawców zagranicznych, delegowanych do pracy w Niemczech.

JAK DZIAŁAMY

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

  • podstawowym dokumentem do rozpoczęcia procedury odzyskania ekwiwalentu jest Urlaubsnachweis”.To właśnie z tego dokumentu można odczytać szczegóły dotyczące ostatnich dwóch lat pracy, czasu trwania stosunku pracy, wynagrodzenia, uzyskanych dni czy wynagrodzenia za urlop. Dokument ten otrzymuje pracownik zazwyczaj na przełomie marca/kwietnia z niemieckiej kasy urlopowej.  Ekwiwalent lub odszkodowanie za niewykorzystany urlop nie otrzymuje się samoistnie, należy złożyć odpowiedni wniosek, w czym pomoże Państwu nasza firma Biuro DE-TAX .

  • Dołożymy wszelkich starań, by zwrot na konto klienta wpłynął na konto klienta w możliwie najkrótszym czasie.

  • Druk „Urlaubsnachweis” otrzymany z kasy urlopowej Soka-Bau.

bottom of page