top of page

PRACA W NIEMCZECH A ROZLICZENIE PODATKOWE W POLSCE.

Jeżeli polski rezydent podatkowy w danym roku podatkowym uzyska dochody w Polsce oraz w  Niemczech, będzie musiał złożyć deklarację podatkową PIT-36, w polskim urzędzie skarbowym. Dochody uzyskane za pracę w Niemczech są  zwolnione z opodatkowania w Polsce i należy je jedynie wykazać wyłącznie dla celów ustalenia stawki podatkowej, która będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych w naszym kraju, które będą podlegały opodatkowaniu (np. do dochodów za prace w Polsce).

Należy pamiętać, że razem z deklaracją PIT-36 trzeba wypełnić i złożyć formularz PIT/ZG będący informacją o wysokości dochodów z zagranicy.

Jeżeli osoba zatrudniona w Niemczech nie osiągnęła w ciągu danego roku podatkowego dochodu w Polsce podlegającego opodatkowaniu, złożenie zeznania podatkowego w Polsce za dany rok nie będzie konieczne.

Odstępstwem jednak będzie sytuacja, gdy osoba zatrudniona w Niemczech będzie potrzebowała do rozliczenia podatku w Niemczech zaświadczenia z polskiego urzędu skarbowego o uzyskanych dochodach w Polsce (0 zł). W takiej sytuacji polski urząd skarbowy nie wyda wymaganego zaświadczenia Kraje UE/EOG, jeżeli nie zostanie złożony PIT 36 z zerowym dochodem w Polsce oraz załącznikiem ZG z wykazanym Niemieckim dochodem.

Istotny jest fakt  w sytuacji, gdy dochody polskiego rezydenta podatkowego uzyskiwane za pracę w Niemczech nie będą podlegać opodatkowaniu w tym państwie (np. ze względu na długość pobytu danej osoby w Niemczech), gdyż będzie on zobowiązany do wykazania i opodatkowania tych dochodów w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36.

bottom of page