top of page

ODLICZENIA OD PODATKU DLA KIEROWCÓW

W sytuacji, gdy podatnik pracuje jako kierowca na terenie Niemiec, musi sobie zdawać sprawę, że jego rozliczenie roczne jest dużo bardziej skomplikowane, niż podatników pracujących w innej branży. Aby rozliczenie podatku  kierowcy było efektywne i zadowalające należy przedłożyć dodatkowe dokumenty.

Odliczenia kosztów mieszkania, czy zawsze można stosować?

Odnosząc się do powyższego tytułu należy wspomnieć, że przy stosowaniu odliczeń podatkowych kierowców dzielimy ich na dwie grupy:

- Pierwsza z nich, to kierowcy bez stałego miejsca zamieszkania na terenie Niemiec.

Ta grupa jest dużo liczniejsza od kolejnej i charakteryzuje się tym, iż po pracy wraca na noc do kraju lub, co częściej się zdarza, śpi w kabinie swojej ciężarówki. Niestety w tej sytuacji kierowcy nie może być odliczona ulga z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa, gdyż nie posiadają jednocześnie miejsca zamieszkania w Polsce i w Niemczech (wynajmowanie mieszkania lub pokoju). Warto podkreślić, że taka sytuacja nie jest przeszkodą do korzystania z pozostałych ulg podatkowych na terenie Niemiec. Najczęściej stosowanym odliczeniem w rozliczeniu rocznym kierowcy są przejazdy na trasie Niemcy-Polska. Oczywiście niezbędne będzie przedłożenie wraz z deklaracją kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu prywatnego, karty pojazdu, a także tzw. tygodniówki.

-Drugą grupą kierowców jest ta, która po pracy wraca do mieszkania, które znajduje się na terenie Niemiec.

W takiej sytuacji w deklaracji podatkowej można uwzględnić koszty poniesione na wynajem mieszkania oraz dodatkowych opłat z nim związanych (ulga z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa). W sytuacji, gdy kierowca codziennie dojeżdża do pracy z mieszkania na terenie Niemiec, warto odliczyć dodatkową ulgę z tym związaną.

Diety

Bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na roczne rozliczenie podatkowe są diety wypłacane przez pracodawcę tj. dopłaty do dojazdów oraz noclegi na trasie. Karta Lohnsteuerbescheinigung w pozycji numer 17 i 18 zawiera informacje dotyczące w.w. diet, które oznaczają środki wypłacone na dojazdy z miejsca zamieszkania do miejsca pracy. Warto podkreślić, że diety te nie są opodatkowane, dlatego należy pamiętać, by do deklaracji załączyć zaświadczenie od pracodawcy o ich wypłaceniu. W przypadku braku zaświadczenia Finanzamt może opodatkować kwoty wpisane w kartę Lohnsteuerbescheinigung.

Rachunki, czy warto zachować?

Rachunki, to bardzo ważna kwestia związana z rozliczeniem podatku w Niemczech, gdyż są one niezbędne do udokumentowania faktycznie poniesionych kosztów przez podatnika. W związku z tym warto je kompletować przez cały rok podatkowy. Do przykładowych zaliczamy: rachunki z miejsc noclegowych (hotele, pensjonaty itp.) lub zaświadczenia od pracodawcy o kosztach poniesionych przez pracownika z tego tytułu np. umowa najmu mieszkania, rachunki związane z wyżywieniem i dojazdami. Przy składaniu deklaracji rocznej warto pamiętać, by zawierała ona wszystkie informacje na temat poniesionych kosztów, a mianowicie:

 

Koszty przejazdów (Fahrkosten)

Koszty przejazdów są doliczane wtedy, gdy pracownik dojeżdżał do miejsca pracy (zazwyczaj ładunku lub rozładunku).  Za każdy kilometr trasy odlicza się 0,30 € a od roku 2021 0,35 € . By ulga została uwzględniona, do deklaracji podatkowej należy dołączyć dokument z ilością kilometrów, przejazdów i adresami (wydaje pracodawca)

Diety na podróże służbowe (Verpflegungsmehraufwendungen) – do kosztów podróży służbowych można doliczyć wydatki na posiłki. Kwoty te są ustalane według czasu nieobecności w domu. Naliczane są po przekroczeniu 8 godzin pobytu poza miejscem zamieszkania. W sytuacji, gdy kierowca pracował przez cały dzień lub nawet dobę, może otrzymać 28 euro diety. A w przypadku krótszej nieobecności przysługuje mu 14 euro. Jeśli podróże służbowe odbywały się poza granicami Niemiec, stawki będą inne, w zależności od kraju. By urząd skarbowy uznał odliczone w deklaracji diety, należy przedłożyć odpowiedni dokument od pracodawcy, potwierdzający odbyte podróże służbowe. Na dokumencie z pieczątką firmy musi znajdować się również data podróży, adresy oraz informacje, czy pracodawca zapewnił służbowe auto. Jeżeli podatnik będzie posiadał niniejszy dokument, to może liczyć na większy zwrot podatku.

Koszty noclegów (Übernachtungskosten)

W deklaracji rocznej warto ująć koszty zakwaterowania, jeżeli takowe są ponoszone przez podatnika. W tym celu należy dołączyć rachunki z hoteli lub pensjonatów, w których kierowca się zatrzymywał lub zaświadczenia od pracodawcy o kosztach, jakie zostały poniesione z tego tytułu. Jeśli podatnik pamięta dokładną liczbę noclegów, można zastosować stawkę ryczałtową, a mianowicie 20 EUR za nocleg.

Inne koszty podróży (Sonstige Reisenebenkosten)

 

Warto dodać, że kierowca ma prawo do odliczenia pozostałych kosztów związanych z podróżą, oczywiście po przedstawieniu dodatkowych dokumentów tj.:
– opłaty za miejsca parkingowe,
– służbowe połączenia telefoniczne,
– opłaty za przechowywanie bagażu,
– opłaty za czyszczenie, np. kabiny do spania.

bottom of page