top of page
Starsi mężczyźni grający w szachy

PODATEK OD EMERYTURY

I RENTY Z NIEMIEC

Podatnik, który w danym roku pobierał tylko niemiecką emeryturę i nie był zatrudniony z tytułu o pracę na terenie Niemiec, ma ograniczony obowiązek podatkowy i musi złożyć deklarację do niemieckiego urzędu skarbowego. Niemiecka emerytura nie podlega opodatkowaniu w Polsce, jednak wykazanie dochodów w polskim fiskusie nie zwalnia podatnika od złożenia deklaracji podatkowej w po stronie niemieckiej. W sytuacji, gdy podatnik otrzyma wezwanie do rozliczenia z niemieckiego urzędu finansowego należy niezwłocznie złożyć deklarację podatkową dot. świadczenia emerytalnego. Jeżeli podatnik zbagatelizuje wezwania, wówczas urząd skarbowy może nałożyć karę pieniężną. Dla podatników, którzy nie posiadają stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terenie Niemiec właściwym urzędem do złożenia deklaracji  jest Finanzamt Neubrandenburg (RiA)Jeżeli podatnik leczył się na terenie Niemiec, przysługuje mu rozliczenie poniesionych kosztów!

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Rentenbescheid — decyzja o emeryturze, na niej znajduje się data przyznania emerytury

Rentenanpassung za cały okres pobierania emerytury w danym roku-pismo z informacją o wysokości renty za poszczególny  okres.

• zaświadczenie  kraje UE/EOG

• adres ostatniego miejsca zamieszkania w Niemczech

• numer identyfikacyjny oraz podatkowy (IdNr, Steuernummer), jeśli taki podatnik posiada.

bottom of page