top of page

ROZLICZENIE PODATKU Z NIEMIEC

Z każdym rokiem coraz więcej Polaków wyjeżdża do pracy zagranicę. Najchętniej wybieranym kierunkiem są Niemcy, z uwagi na wysokie zarobki, wysokie kwoty wolne od podatku, jak również liczne ulgi i odliczenia.

Osoba, która pracuje lub pracowała legalnie w Niemczech może odzyskać zwrot podatku z Niemiec od osób fizycznych tzw. Lohnsteuer, który  pracodawca co miesiąc potrącał od wynagrodzenia i przekazywał podatek na konto urzędu skarbowego Finanzamt w Niemczech. Wysokość odprowadzonego podatku uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia oraz klasy podatkowej, do której przypisany jest dany podatnik. Rozliczenie podatku z Niemiec polega na złożeniu rocznej deklaracji w niemieckim urzędzie skarbowym Finanzamt, właściwym dla zamieszkania osoby rozliczającej się. Otrzymując deklarację,zawierającą rozliczenie podatku z Niemiec, niemiecki urząd skarbowy weryfikuje wysokość odprowadzonego podatku. Jeśli zapłacony podatek dochodowy Lohnsteuer jest odprowadzony w większych kwotach, niż powinien, wtedy przysługuje prawo do zwrotu podatku. Niemieckie przepisy podatkowe, oraz polsko-niemiecka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, określają kwestie podatków od wynagrodzeń Polaków zatrudnionych w Niemczech. Zgodnie z tym podatek z Niemiec "Lohnsteuer", należy płacić w kraju zatrudnienia. 

Czy rozliczenie podatku z Niemiec jest konieczne?

Tak, jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków:

 • posiadasz grupę, klasę podatkową 3

 • dostarczone zostało wezwanie do rozliczenia się z niemieckiego urzędu finansowego Erinnerung

 • byłeś/byłaś zatrudniony/a u więcej jak jednego pracodawcy

 • posiadasz status osoby bezrobotnej i/ lub uzyskujesz świadczenia powyżej 410 euro/miesiąc z tytułu: zasiłków            chorobowego, rodzicielskiego Elterngeld, Arbeitlosengeld oraz z tytułu zasiłku macierzyńskiego Mutterschafgeld

 • otrzymujesz dochody przekraczające 410 euro/miesiąc z: najmu, dzierżawy lub z ubezpieczenia emerytalnego

JAK DZIAŁAMY

Nasza firma mająca siedzibę w Bydgoszczy w województwie kujawsko-pomorskim obsługująca klientów z całej Polski poprowadzi Państwa sprawę o zwrot podatku z Niemiec od skompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów, wysłania deklaracji do urzędu skarbowego (Finanzamt) , po uzyskanie decyzji podatkowej.

Ważnym aspektem jest to, iż przelew z tytułu zwrotu podatku z Niemiec kierowany jest na konto bankowe podatnika.

CO MOŻEMY ODLICZYĆ SPORZĄDZAJĄC ROZLICZENIE PODATKU Z NIEMIEC

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 • dojazdy własnym autem z Polski do Niemiec i z Niemiec do Polski, w przypadku prowadzenia podwójnego gospodarstwa rodzinnego

 • koszty wynajmu mieszkania w Niemczech łącznie z mediami

 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, odprowadzane do niemieckiego lub polskiego zakładu ubezpieczeń społecznych

 • ulgę na dzieci (tylko i wyłącznie, gdy nie przysługuje zasiłek Kindergeld)

 • koszty leczenia prowadzonego w Niemczech oraz lekarstw

 • szkolenia i kursy zawodowe odbywające się na terenie Niemiec finansowane z kieszeni podatnika, 

 •  karta podatkowa (Lohnsteuerbescheinigung), którą każdy pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi do marca każdego roku, następującemu po roku, którego dotyczyć będzie rozliczenie podatku z Niemiec. Do złożenia deklaracji istotne jest dołączenie dokumentu o dochodach w Polsce w roku, który będzie rozliczany.

 • Zaświadczenie kraje UE/EOG (Bescheinigung EU/EWR), należy uzyskać na specjalnym formularzu z polskiego urzędu skarbowego. Jednak polski urząd skarbowy przed wydaniem takiego zaświadczenia poprosi o złożenie deklaracji podatkowej na druku PIT-36 z załącznikiem ZG, także w przypadku, gdy podatnik nie miał dochodu w Polsce.

bottom of page