top of page

ROZLICZENIE PODATKU A KWOTA WOLNA

Osoby pracujące w Niemczech w sytuacji, gdy nadana klasa podatkowa tego wymaga, powinny złożyć roczne zeznanie podatkowe (Einkommensteuerklärung) do niemieckiego urzędu finansowego – Finanzamt. Niemiecki urząd podatkowy każdego roku informuje o wysokości kwoty wolnej od podatku dla osób indywidualnie rozliczających się oraz dla osób, które mogą lub powinny rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

W momencie, gdy ze wstępnego oszacowania ryczałtowego wynika, że część kwoty podatku z Niemiec, odprowadzanego za pracownika, przez pracodawcę zostanie w urzędzie skarbowym- Finanzamt lub niezbędna będzie dopłata do niemieckiego podatku, można zastosować dodatkowe odliczenia (jeżeli klient posiada wymagane dokumenty).

Poniżej przedstawiamy dodatkowe odliczenia, które można uwzględnić przy rozliczeniu podatkowym:

  • podróże z Polski do miejsc zatrudnienia (bazy) lub zamieszkania w Niemczech

a) na podstawie biletów (jeśli suma kwoty za bilety jest wyższa niż kwota ryczałtowa) ,

b) na podstawie przejechanych kilometrów wykazanych w historii pojazdu

  • dojazdy na terenie Niemiec, jeżeli miejsce zamieszkania jest oddalone od miejsca zatrudnienia więcej niż 2 km

  • wynajem mieszkania w Niemczech oraz opłaty za media

  • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które odprowadzane są do niemieckiego lub polskiego zakładu ubezpieczeń społecznych.

  • dzieci, jednak tylko w sytuacji, gdy nie jest pobierany zasiłek rodzinny Kindergeld,

  • koszty leczenia na terenie Niemiec m.in

a) lekarstwa

Ulga dotyczy zarówno leków wydanych na receptę jak również tych wydawanych bez recepty lecz tylko wówczas gdy podatnik będzie posiadał pisemne zlecenie wydane przez lekarza).Warto poprosić farmaceutę o wystawienie Kundekarte, w która ma na celu przedstawienie całej historii zakupionych leków w danym roku kalendarzowym.

b) sprzęt rehabilitacyjny i zabiegi fizjoterapeutyczne

Należy posiadać rachunki za sprzęt rehabilitacyjny (kule, wózek inwalidzki, aparat słuchowy etc.) oraz zaświadczenie na zabiegi wystawione przez lekarza przed rozpoczęciem rehabilitacji.

c) okulary

Należy posiadać specjalne zaświadczenie Verordnung einer Bildschirmarbeitsplatzbrille lub receptę od lekarza

d) choroby zawodowe i przewlekłe (niedosłuch, astma, cukrzyca etc.)

Do odliczenia od podatku w sytuacji gdy kasa chorych nie zrefunduje kosztów leczenia podatnik powinien wykazać receptę na leki lub zaświadczenie od lekarza o chorobie.

e) zabiegi IN VITRO

By zastosować odliczenia niezbędne będą zaświadczenia od lekarza oraz rachunki

f) opłaty parkingowe oraz koszty dojazdu do kliniki,gabinetu lekarskiego, sklepu medycznego, apteki,

Potrzebne będą : bilety parkingowe, zaświadczenie od lekarza o wizycie, rachunek lub Kundenkarte za zakup leków lub sprzętu lub skasowane bilety komunikacji miejskiej.


Biuro DE-TAX stosuje wszystkie możliwe odliczenia tak, by zwrot dla klienta był jak najbardziej korzystny!

bottom of page