top of page
Ogrodnictwo dla dzieci

ZASIŁEK RODZINNY Z NIEMIEC KINDERGELD

Według nowej ustawy od dnia 01 stycznia 2018 roku o zasiłek rodzinny  Kindergled w Niemczech można ubiegać się do sześciu miesięcy wstecz.

Zasiłek rodzinny Kindergeld z Niemiec  przyznawany jest na dzieci do 18 r.ż. oraz te kontynuujące naukę w szkole lub na studiach, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. Dla dzieci pełnoletnich – uczących się zasiłek rodzinny należy się tylko wtedy, gdy nie podjęły zatrudnienia na więcej niż 1/2 etatu. Rodzinne z Niemiec Kindergeld wypłacane jest zarówno dla dzieci mieszkających w Niemczech jak i tych w Polsce. O zasiłek Kindergeld można wnioskować także dla dzieci współmałżonka oraz dla dzieci przysposobionych, jednak należy złożyć stosowne dokumenty, które potwierdzą przynależność dzieci do wspólnego gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o zasiłek.Wniosek o Kindergeld rozpatrywany jest w ciągu 12 miesięcy od daty wpłynięcia dokumentów do niemieckiego urzędu. Z doświadczenia wiemy, że zwykle dzieje się to w dużo krótszym czasie, nawet w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Należy pamiętać, że podstawą niezwłocznego wydania decyzji o zasiłek Kindergeld jest kompletny wniosek Kindergeld wraz z wyczerpującą dokumentacją. Należy też pamiętać o tym, by wszelkie zmiany dotyczące zatrudnienia oraz sytuacji rodzinnej, po złożeniu wniosku Kindergeld były niezwłocznie zgłaszane do urzędu. 

JAK DZIAŁAMY

 • Biuro DE-TAX  z siedzibą w Bydgoszczy w województwie kujawsko- pomorskim, obsługujące klientów z całej Polski profesjonalnie i kompleksowo zajmie sie Państwa sprawą.

 • Biuro DE-TAX pomaga w uzyskaniu niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny Kindergeld z Niemiec . Dokłada wszelkich starań, by urząd wydał pozytywną decyzję w jak najkrótszym czasie.

 • Po wydaniu pierwszej decyzji odpowiadającej na złożony wniosek Kindergeld, dbamy o to, by na bieżąco urząd niemiecki Familienkasse był informowany o wszelkich zmianach dotyczących sprawy o rodzinne z Niemiec, a także przedkładamy aktualne zaświadczenia dotyczące ciągłości zatrudnienia w Niemczech, co jest niezbędne, by urząd nie zaprzestał wypłaty świadczeń Kindergeld

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 • skrócony odpis aktu małżeństwa

 • skrócone odpisy aktów urodzeń dzieci

 • załączniki do wniosku o Kindergeld do podpisania

 • zaświadczenie dotyczące składu rodziny 

 • zaświadczenie o wypłacanym zasiłku rodzinnym w Polsce (lub niepobieraniu zasiłku)

 • ksera zaświadczeń o zameldowaniu/wymeldowaniu w Niemczech - Anmeldung/Abmeldung - lub zaświadczenie o wynajmie mieszkania w Niemczech

 • umowa zlecenia dotycząca prowadzenia sprawy przez naszą firmę

AKTUALNE KWOTY MIESIĘCZNEGO ZASIŁKU RODZINNEGO W NIEMCZECH

 • 219 € - na pierwsze i drugie dziecko

 • 225 € - na trzecie dziecko 

 • 250 € - na czwarte i kolejne dzieci

bottom of page