top of page

WNIOSEK O KINDERGELD A ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Po wprowadzeniu zasiłku wychowawczego ( 500+) w Polsce, które od lipca 2019  jest świadczeniem niezależnym od dochodu rodziny, na wszystkie dzieci, zmieniła się zasada przyznawania świadczenia Kindergeld na dzieci mieszkające z drugim rodzicem w Polsce.

Przeliczanie zasiłku 500+ na poczet Kindergeld, zależy w od tego, które państwo członkowskie UE ma według unijnego prawa pierwszeństwo przy wypłacaniu świadczeń rodzinnych. Jeżeli jest to Polska, to niemiecki urząd rodzinny ma prawo włączyć do przeliczenia zasiłek wychowawczy 500+, natomiast w sytuacji , gdy pierwszym krajem do wypłaty świadczenia na dziecko  są Niemcy, to urząd Familienkasse musi wypłacić zasiłek rodzinny z Niemiec, Kindergeld w pełnej wysokości.

Należy wyjaśnić, że pierwszeństwo mają prawa do świadczeń rodzinnych udzielanych z tytułu odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne w danym kraju. Jeżeli wystąpi sytuacja, gdzie składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane są w Polsce i w Niemczech, wówczas pierwszeństwo do wypłacenia świadczenia ma państwo, w którym mieszkają dzieci (dziecko). W sytuacji, gdy dzieci mieszkają w Polsce, należy się zasiłek wychowawczy 500 + w pełnej wysokości, a urząd niemiecki na podstawie wniosku o zasiłek Kindergeld, a także zaświadczenia o wypłacanym zasiłku w Polsce, wypłaci różnicę wynikającą z wysokości świadczeń, Differenzkindergeld (dodatek dyferencyjny).

W innej sytuacji, gdzie jeden z rodziców pracuje w Niemczech, a drugi rodzic, z którym dzieci mieszkają w Polsce jest bezrobotny i nie odprowadza składek na ubezpieczenie społeczne w Polsce, to pierwszeństwo do wypłaty zasiłku na dzieci mają Niemcy. Zasiłek w tej sytuacji urząd Familienkasse wypłaci w pełnej wysokości.

WAŻNE!

Wniosek o zasiłek Kindergeld należy złożyć na formularzach Familienkasse. A wnioskodawca oraz pełnoletnie dziecko, na które jest wypłacany Kindergeld mają obowiązek powiadomić Familienkasse o wszystkich zmianach, które mogą mieć wpływ na prawo do zasiłku Kindergeld. Nie powiadomienie w odpowiednim czasie urzędu Familienkasse lub podanie niewłaściwych lub niepełnych informacji może być traktowanie jako oszustwo podatkowe (Steuerhinterziehung).

Formalności związane ze złożeniem wniosku o zasiłek rodzinny  z Niemiec, Kindergeld są dość skomplikowane, gdyż cała procedura wiąże się z dużą ilością dokumentów i formularzy do wypełnienia, które należy przedłożyć w komplecie w urzędzie do spraw rodzinnych Familienkasse. Dlatego zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym biurem DE-TAX Bydgoszcz, które fachowo i bez  zbędnych formalności poprowadzi sprawy o zasiłek rodzinny z Niemiec klientom z całej Polski.

bottom of page